Niepubliczne i publiczne uczelnie w Krakowie – ranking popularnych kierunków

Kierunek studiów Zarządzanie

Zarządzanie już od wielu lat jest jednym z najchętniej wybieranym kierunków. Uniwersytet Jagielloński jest państwową uczelnią w Krakowie, oferującą mnóstwo kierunków na 16 wydziałach, a Zarządzanie jest jednym z nich. UJ zapewnia wykształcenie w dwóch trybach: dziennym i niestacjonarny na studiach I stopnia. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej realizuje w ramach kierunku trzy specjalizacje: Zarządzanie personelem, Zarządzanie firmą oraz Zarządzanie międzynarodowe. Po ich dokładny opis zajrzyj na http://www.uczelnie.pl/miasto/krakow/.

Jeśli skłaniasz się ku uczelniom prywatnym, doskonałym miejscem do podjęcia studiów na kierunku Zarządzanie, jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Uczelnia prowadzi zajęcia w ramach kursu na studiach I stopnia (licencjackich). Wysokość czesnego zależy od wybranej na kierunku specjalizacji, lecz nie przekracza ono sumy 3000 zł za jeden semestr. Na zajęciach kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczne aspekty związane z prowadzeniem biznesu, a także na sferze IT. Wśród oferowanych specjalizacji znajduje się między innymi popularny M@rketing i reklama w Sieci.

Kierunek studiów Turystyka

W poszukiwaniu oryginalnego kierunku do studiowania, można by zatrzymać swoją uwagę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, który oferuje zagadnienia związane z turystyką w innej formie niż inne uczelnie. Na UPJPII funkcjonują dwa wyjątkowe kierunki o nazwach Turystyka historyczna i Turystyka religijna. Studia na obu turystykach przebiegają wyłącznie w trybie dziennym. W ramach kierunku Turystyka historyczna oferuje się następujące specjalności: Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym, a także Turystyka. Turystyka religijna natomiast to połączenie krajoznastwa, kulturoznastwa i turystyki z pielgrzymkami.

Bazowy kierunek związany z turystyką, czyli Turystyka i rekreacja, możesz odnaleźć w ofercie edukacyjnen Krakowskiej Akademii. To duża, niepubliczna uczelnia w Krakowie, która cieszy się rosnącą popularnością. Na studiach I stopnia – licencjackich – student zdobywa ogólną wiedzę na temat szeroko pojętej turystyki oraz rekreacji, a także nabywa wiele praktycznych umiejętności, m.in. planowania ofert turystycznych dla osób fizycznych oraz firm. KA realizuje w ramach kierunku dwie specjalności: Hotelarstwo i przemysł spotkań, a także Gospodarka turystyczna.

Kierunek studiów Finanse

Uniwersytet Ekonomiczny to dobrze znana publiczna uczelnia w Krakowie, która oferuje szereg kierunków o charakterze ekonomicznym. Na liście możliwych do studiowania kierunków UEK znajdują się również Finanse i rachunkowość. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i zakończyć je tytułem magistra. Absolwent zna zgadnienia ekonomiczne, a także potrafi poruszać się po problemach związanych z finansami i gospodarką rynkową. Pierwszy stopień studiów to czas na podjęcie decyzji o preferowanej specjalności, m.in. Doradztwo podatkowe, Rynki finansowe, Bankowość, Finanse przedsiębiorstw i wiele innych.

Skłaniając swój wybór ku uczelni prywatnej, jedną z oferujących studia na kierunku Finanse i rachunkowość jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Program studiów rozliczony jest na 3,5 roku, które można zrealizować tak w trybie dziennym, jak i zaocznym. Absolwent obdarzony jest wiedzą i umiejętnościami strategicznego zarządzania finansami firm oraz projektów. W ramach kierunku uczelnia ma do zaoferowania jedną z pięciu specjalności: Finanse w korporacjach międzynarodowych, Finanse przedsiębiorstw, Audyt i rewizja finansowa, Rachunkowość, Finanse publiczne oraz Bankowość.

Interesują Cię studia podyplomowe? Sprawdź oferty edukacyjne pod linkiem http://www.uczelnie.pl/studia-podyplomowe/miasto/krakow/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*